CARNATION

อกคาเนชั่น ทรวงอกกลมสวยได้สัดส่วนตามธรรมชาติ

เลือกบราซับหรือเสริมบาง ตามขนาดที่เหมาะสม

เพื่อรักษาให้อกสวยนานวัน

  • 1
  • 2